SENARAI AJK

 

 1.  Pengerusi
 2.  Timbalan Pengerusi
 3.  Setiausaha
 4.  Naib Setiausaha
 5.  Bendahari
 6.  AJK Persembahan: Iban, Melayu
 7.  AJK Publisiti
 8.  AJK Bertaboh
 9.  AJK Wakil Kelas
 10.  AJK Wakil MPPK 
 
 

 

 

 

 Senarai Tugas AJK

 

 

Pengerusi

 • Merancang aktiviti tahunan bersama-sama dengan ahli kelab, AJK dan guru penasihat.
 • Memanggil AJK untuk mengadakan mesyuarat.
 • Membantu guru mengawal dan menjaga keselamatan ahli kelab semasa perjumpaan atau mengadakan aktiviti.
 • Mempengerusikan setiap mesyuarat , perjumpaan kelab dan aktiviti kelab.

 

Naib pengerusi

 • Membantu pengerusi dalam membuat perancangan aktiviti.
 • Membantu pengerusi mengawal dan menjaga  keselamatan ahli kelab semasa perjumpaan atau mengadakan aktiviti.
 • Mempengerusikan mesyuarat, perjumpaan kelab, dan aktiviti kelab jika pengerusi tidak hadir.

 

Setiausaha

 • Mencatat semua minit mesyuarat,aktiviti  dan perjumpaan kelab dalam buku rekod kokurikulum.
 • Mengeluarkan dan menampal notis perjumpaan/pengumuman pada papan notis kelab.
 • Mencatat kehadiran ahli setiap kali perjumpaan.

 

Penolong Setiausaha.

 • Menolong setiausaha melaksanakan tugasnya.
 • Menggantikan tempat setiausaha sekiranya beliau tidak dapat hadir.

 

Bendahari.

 • Mengutip dan menyimpan yuran ahli kelab.
 • Merancang dan merekod perbelanjaan kelab.
 • Menyediakan laporan kewangan semasa/tahunan.

 

AJK Persembahan

 

  • Persembahan Cina
 • Mengadakan bengkel Tarian Kipas/Tarian tradisional
 • Membimbing ahli kelab asas Tarian Kipas

 

  • Persembahan Iban
 • Mengadakan bengkel Tarian Iban/Ngajat.
 • Mengadakan bengkel ‘Betaboh’
 • Membimbing ahli kelab asas Tarian Ngajat

 

  • Persembahan Melayu
 • Mengadakan bengkel tarian Joget dan Zapin
 • Membimbing ahli kelab tarian Melayu.

 

Publisiti

 • Mempromosikan keahlian kepada pelajar baru khasnya pelajar tingkatan 6 rendah.
 • Mengemaskini papan notis kelab

 

Wakil  kelas

 • Membantu bendahari mengutip yuran dari kelas ke kelas.
 • Membantu mempromosikan kelab kebudayaan.

 

Wakil MPPK

 • Membantu guru penasihat memasukkan markah penilaian kokurikulum.
 • Menyediakan laporan tahunan kelab dalam bentuk CD