MAKSUD KEBUDAYAAN


Keseluruhan Cara Hidup Manusia 
-
Cara berfikir serta daya ciptaan 

- Kehendak biologi kemasyarakatan serta alam sekeliling 
- Sesuai dengan jasmani rohani 

 

 

BIDANG-BIDANG BUDAYA


- Fikiran / Idea

- Kebendaan

- Kesenian

- Nilai dan norma

 

 

Source:

http://apps.emoe.gov.my/bppk/nota/DASAR/DASAR% 20KEBUDAYAAN% 20KEBANGSAAN% 201.pdf

 

 

 

                     MATLAMAT DAN OBJEKTIF

 

                     KELAB KEBUDAYAAN

 

 

MATLAMAT

  • Untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran pelajar dalam seni tari.
  • Menyediakan pelajar untuk persembahan semasa acara-acara rasmi di peringkat sekolah.

 

 

OBJEKTIF

  • Mencungkil bakat dan minat pelajar dalam seni tari.
  • Melatih pelajar untuk persembahan semasa acara rasmi peringkat sekolah.
  • Mengeratkan hubungan antara pelbagai kaum.